شرکت لامیران در سال ١٣٤٩ با نام شرکت ناست ایران (سهامی خاص) با سرمایه‌ای به میزان ١/٥ میلیون ریال تاسیس و تحت شماره ١٤٣٤٧ مورخ ١٩ آذر ١٣٤٩ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نام و نوع شرکت در تاریخ ۱۳۵۵ و مرداد ۱۳۶۱ به ترتیب به شرکت تولیدی لامیران (سهامی عام) و شرکت تولیدی تیغ ایران(سهامی عام) و نهایتاً در سال ۱۳۷۱ بنام لامیران (شرکت سهامی عام) تغییر یافته است.