کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ 1400/06/31


کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ 1400/06/31

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش
این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ 1400/06/31 می باشد.
مسئوليت هیئت‌مدیره در قبال كنترل‌های داخلي
مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به‌موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریفهای بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت‌مدیره می‌باشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئت‌مدیره است.
چارچوب کنترل های داخلی
شرکت، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محيط كنترلي، ارزيابي ريسك، فعاليت‌هاي كنترلي، اطلاعات، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیتهای ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی به‌موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.
ارزیابی کنترل داخلی
هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ 1400/06/31 ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در
دستورالعمل هاي کنترل داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.
اظهارنظر هیات مدیره
عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی
بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت‌ مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 1400/06/31 اطمينان معقولي از دستيابي به اهداف شركت مي‌دهد و بر اساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت‌ مدیره درخصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.
تاریخ صدور گزارش
1400/10/01
امضاکنندگان گزارش
نام و نام خانوادگیسمت
مسعود باقرپسنديعضو هیئت مدیره
کورش رادمندعضو هیئت مدیره
حسن صباغيان بيدگلينایب رئیس هیئت مدیره
حسن رسوليانرئیس هیئت مدیره
محمدعلي پروانهعضو هیئت مدیره
محمد شمس امانيمدیرعامل
کوروش رادمندرییس کمیته حسابرسی
الهام خامه چيانبالاترین مقام مالی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *