تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31 شرکت لاميران

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31 شرکت لاميران – نماد: فلامي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/09/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1400/10/19 درمحل  خيابان خاوران نرسيده به سه راه افسريه جنب پمپ بنزين دوم پلاک 194   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
 1400/06/31

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامدارانتعداد سهامدرصد مالکیت
شرکت نيک تجارت قاره33330 %
شرکت شيمي صنعت فرزان66660 %
شرکت توليدي پلي اوره تان ايرن119999996 %
حسن رسوليان120505456.03 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران2955000014.78 %
ساير سهامداران7631466438.16 %
جمع12992520764.96 %

 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

 

آقای/ خانم  حسن صباغيان بيدگلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کورش رادمند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي پروانه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد شمس اماني  به‌عنوان منشی مجمع .

 

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیرهشمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملینوع شرکتنوع عضویتنام نماینده عضو حقوقیکد ملی نماینده عضو حقوقیسمتموظف/غیر موظفمدرک تحصیلی
سرمايه گذاري صنايع ايران10101324421اصلیمسعود باقرپسندي2217991566عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
توليدي پلي اوره تان ايران10100706880اصلیکورش رادمند4170053370عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شيمي صنعت فرزان10101566992اصلیحسن صباغيان بيدگلي6199478819نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
حسن رسوليان0041064666اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
نيک تجارت قاره10320762439اصلیمحمدعلي پروانه2279694591عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا مديريت مالي

 

مشخصات مدیر عامل :

نام مدیر عاملکد ملیمدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
شرحسال منتهی به 1400/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص

۲۷۱,۹۲۸

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

۱۸۳,۸۴۶

تعدیلات سنواتی

۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده

۱۸۳,۸۴۶

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

(۱۰۰,۰۰۰)

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

۰

سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

۸۳,۸۴۶

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

(۳,۲۹۰)

سود قابل تخصیص

۳۵۲,۴۸۴

انتقال به اندوخته‌ قانونی

(۴,۹۵۰)

انتقال به سایر اندوخته‌ها

۰

سود (زیان) انباشته پايان دوره

۳۴۷,۵۳۴

سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)

(۹۰,۰۰۰)

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)

۲۵۷,۵۳۴

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۱,۳۶۰

سود نقدی هر سهم (ریال)

۴۵۰

سرمایه

۲۰۰,۰۰۰

رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر

به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیرهماهیتنوع شرکتشمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملینوع عضویت
سرمايه گذاري صنايع ايرانحقوقیسهامی عام10101324421اصلی
توليدي پلي اوره تان ايرانحقوقیسهامی خاص10100706880اصلی
شيمي صنعت فرزانحقوقیسهامی خاص10101566992اصلی
حسن رسوليانحقیقی0041064666اصلی
نيک تجارت قارهحقوقیبا مسئولیت محدود10320762439اصلی
فرزان تجارت پارميسحقوقیبا مسئولیت محدود10103989631علی‌البدل

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرحسال قبل – مبلغسال جاری – مبلغتوضیحات
حق حضور (ریال)12,000,00016,800,000  بابت برگزاری حداقل    جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)480672به صورت ناخالص

سایر موارد:

ضمن تشکر از سهامداران، درخواست مي گردد با مشاهده همزمان مجمع از طريق صفحه مجازي اينستاگرام شرکت به آدرس Lamiran.co از حضور حداکثري به شدت اجتناب و شرکت را در برگزاري مجمع ياري فرماييد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *