تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31 شرکت لاميران

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31 شرکت لاميران – نماد: فلامي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/09/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1400/10/19 درمحل  خيابان خاوران نرسيده به سه راه افسريه جنب پمپ بنزين دوم پلاک 194   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
 1400/06/31

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
شرکت نيک تجارت قاره 3333 0 %
شرکت شيمي صنعت فرزان 6666 0 %
شرکت توليدي پلي اوره تان ايرن 11999999 6 %
حسن رسوليان 12050545 6.03 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران 29550000 14.78 %
ساير سهامداران 76314664 38.16 %
جمع 129925207 64.96 %

 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

 

آقای/ خانم  حسن صباغيان بيدگلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کورش رادمند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي پروانه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد شمس اماني  به‌عنوان منشی مجمع .

 

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري صنايع ايران 10101324421 اصلی مسعود باقرپسندي 2217991566 عضو هیئت مدیره غیر موظف فوق ليسانس
توليدي پلي اوره تان ايران 10100706880 اصلی کورش رادمند 4170053370 عضو هیئت مدیره غیر موظف ليسانس
شيمي صنعت فرزان 10101566992 اصلی حسن صباغيان بيدگلي 6199478819 نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف ليسانس
حسن رسوليان 0041064666 اصلی رئیس هیئت مدیره غیر موظف ليسانس
نيک تجارت قاره 10320762439 اصلی محمدعلي پروانه 2279694591 عضو هیئت مدیره غیر موظف دکترا مديريت مالي

 

مشخصات مدیر عامل :

نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
شرح سال منتهی به 1400/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص

۲۷۱,۹۲۸

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

۱۸۳,۸۴۶

تعدیلات سنواتی

۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده

۱۸۳,۸۴۶

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

(۱۰۰,۰۰۰)

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

۰

سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

۸۳,۸۴۶

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

(۳,۲۹۰)

سود قابل تخصیص

۳۵۲,۴۸۴

انتقال به اندوخته‌ قانونی

(۴,۹۵۰)

انتقال به سایر اندوخته‌ها

۰

سود (زیان) انباشته پايان دوره

۳۴۷,۵۳۴

سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)

(۹۰,۰۰۰)

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)

۲۵۷,۵۳۴

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۱,۳۶۰

سود نقدی هر سهم (ریال)

۴۵۰

سرمایه

۲۰۰,۰۰۰

رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر

به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صنايع ايران حقوقی سهامی عام 10101324421 اصلی
توليدي پلي اوره تان ايران حقوقی سهامی خاص 10100706880 اصلی
شيمي صنعت فرزان حقوقی سهامی خاص 10101566992 اصلی
حسن رسوليان حقیقی 0041064666 اصلی
نيک تجارت قاره حقوقی با مسئولیت محدود 10320762439 اصلی
فرزان تجارت پارميس حقوقی با مسئولیت محدود 10103989631 علی‌البدل

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح سال قبل – مبلغ سال جاری – مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 16,800,000   بابت برگزاری حداقل    جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 480 672 به صورت ناخالص

سایر موارد:

ضمن تشکر از سهامداران، درخواست مي گردد با مشاهده همزمان مجمع از طريق صفحه مجازي اينستاگرام شرکت به آدرس Lamiran.co از حضور حداکثري به شدت اجتناب و شرکت را در برگزاري مجمع ياري فرماييد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *